top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN OLIVE VALLEY YOGA RETREAT

Boekings- en annuleringsvoorwaarden
1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer dat hij of zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
2. Betaling geschiedt direct na het boeken van de retraite. Indien er geen betaling wordt gedaan, zal het recht voor reservering vervallen en kan de klant geen rechten ontlenen aan OLIVE VALLEY YOGA RETREAT.
3. De deelname aan het programma is op basis van vrijwilligheid. Deelnemers staan vrij om af te zien van het volgen van het programma.
4. Indien er een kamer wordt gereserveerd door enkel één deelnemer dient de deelnemer een toeslag te betalen van honderdvijftig euro.
4. Indien de deelnemer besluit af te zien van het programma geeft dit geen recht op op teruggave van het inschrijfgeld en heeft de deelnemer geen recht op een vervangende les of activiteit.
5. Wanneer deelnemers besluiten zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
- Tot drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten.
- Tot een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 30% van de deelnamekosten.
Indien er ziekte optreedt of er persoonlijk omstandigheden spelen, bij de deelnemer, die binnen een maand voor aanvang van het programma optreden is er geen mogelijkheid meer op terugbetaling van het inschrijfgeld.
6. Indien de deelnemer in in staat is deel te nemen aan de retraite, is in plaats stelling toegestaan, op voorwaarde dat de deelnemer dit minimaal 1 dag voor aanvang van de retraite aangeeft en de vervangende deelnemer hetzelfde geslacht heeft. (Dit is in verband met het aantal beschikbare kamers en de wensen van deelnemers die enkel zichzelf hebben aangemeld en dan in een kamer komen met een deelnemer van hetzelfde geslacht).
7. OLIVE VALLEY YOGA RETREAT heeft het recht de retraite te annuleren op grond van gegronde redenen, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van docenten of als er sprake is van overmacht. Indien de retraite wordt geannuleerd heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijfgeld. De deelnemer heeft geen recht op overige compensatie of schadevergoeding.


Aansprakelijkheid
1. OLIVE VALLEY YOGA RETREAT zal zorgen voor een goed en verzorgde retraite.
2. De deelname aan de retraite is geheel op eigen risico. OLIVE VALLEY YOGA RETREAT is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade die deelnemer oploopt gedurende het verblijf. Ook is OLIVE VALLEY YOGA RETREAT niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van eigendommen.
3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend aan OLIVE VALLEY YOGA RETREAT. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht reactie van OLIVE VALLEY YOGA RETREAT.


Medische disclaimers
1. De yoga-activiteiten die OLIVE VALLEY YOGA RETREAT biedt zijn bedoeld als  vrijetijdsbesteding en dienen niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Wij adviseren u om lichamelijke en/of lichamelijke klachten dan ook altijd met een gekwalificeerde te bespreken.
2. Lichamelijke klachten dienen vooraf bij inschrijving te worden vermeld bij het veld ‘verdere opmerkingen’.


Huisregels
1. Binnen in het appartement is roken niet toegestaan. Buiten het appartement is roken wel toegestaan, mits er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de daartoe bestemde asbakken. Drugsgebruik en overmatig alcohol gebruik is tijdens de retraite niet toegestaan.
2. Gedurende de retraite gaan deelnemers en docenten respectvol met elkaar om, ongeacht religie, opvattingen, geaardheid en geslacht.
3. OLIVE VALLEY YOGA RETREAT draagt er zorgt voor dat zowel de kamers, keuken en buitenverblijf goed verzorgd en schoon zijn. De deelnemers dienen de locatie dan ook met zorg te behandelen. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker.
4. Het is OLIVE VALLEY YOGA RETREAT toegestaan, indien de deelnemer zich niet houdt aan de huisregels, dan wel aan de aanwijzingen van het personeel, deelnemers te verwijderen van de retraite en uit te sluiten van de retraite. De deelnemer heeft geen recht op terugbetaling van restitutie van cursusgelden.
5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de retraite enkel toegestaan na voorafgaande toestelling van OLIVE VALLEY YOGA RETREAT. In de vrijetijdsbesteding staat het de deelnemer vrij video/film of geluidsopnames te maken.


Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden, neemt u dan gerust contact met ons op.

bottom of page